Ispitivanje, popravka i zamena pumpe veš mašine

Na elektromotornim pumpama za izbacivanje vode iz mašine za pranje veša, mogu se pojaviti pojedinačno ili istovremeno 3 greške, to dve mehaničke i jedna električna
Mehaničke greške se manifestuju u začepljenju same centrifugalne pumpe sitnim predmetima I propuštanju vode kroz semering (gumena pregrada između motora I pumpe). Odstranjivanje sitnih predmeta vrši se otvaranjem pumpe.
Električna greška, odnosno kvar na elektromotoru se dešava na namotaju samog motora. Namotaj pregoreva iz dva razloga i to usled prodiranja vode ili vlage u namotaj kroz semering ili sa spoljašnje strane , a ređe usled zakočenja rotora od strane stranih predmeta, koji su dospeli u motor ili pumpu.
Popravljenu ili novu pumpu za izbacivanje vode prethodno ispitati, pa onda postaviti na njeno mesto, priključiti na kalemdovodne žice I eventualno uzemljenje, a potom cevi na ulaz I izlaz pumpe, pa ih obojnicama stegnuti.