Ispitivanje i zamena grejača bojlera

Ispitivanje grejača se vrši ommetrom i to spajanjem krajeva izvoda, kao I svaki izvod prema masi. Zavisno od snage grejača, otpor na krajevima izvoda bi trebalo da iznosi između 16 Ω i 24 Ω, a izvod prema masi preko 220 kΩ. U slučaju prekida između izvoda ili manjeg otpora između izvoda i mase (uzemljenja) od propisanog, potrebno je grejač zameniti novim.
Grejač najčešće pregori usled većih naslaga kamenca, a tome doprinosi sastav vode kao i grejanje vode na temperature preko 60 °C.
Prilikom zamene grejača, kao I termostata, potrebno je voditi računa o dobroj zaptivenosti, da voda ne bi curela.
Sama procedura zamene grejača kod bojlera nije komplikovana, međutim potrebno je obratiti pažnju na nekoliko bitnih koraka. Na ventilu zatvoriti dotok vode u bojler, oboriti osigurač bojlera i isključiti indikator, otvoriti baterije na toplu vodu da opao pritisak u bojleru i tako Vam olakšao skidanje flanše.
Kada ste skinuli flanšu, zamenite grejač, promenite dihtung gumu flanše istom i polako vratite grejač u bojler. Sve vreme je baterija otvorena na toploj vodi, otvorite ventil i počnite sa punjenjem bojlera vodom, pritegnite flanšu ukoliko se pojavljuje malo vode. Kada voda počne da ističe na baterije pritvorite ih. Ovim ste osigurali da je bojler napunjen do vrha vodom. Ukoliko voda ne curi to je znak da ste uspešno zamenili grejač i možete pristupiti povezivanju grejača. Tek kada sve povežete i vratite sve na svoje mesto možete podići osigurač i uključiti bojler.
Ukoliko imate dodatnih pitanja možete se obratiti, a naši serviseri će Vam odgovoriti na svako Vaše pitanje. Vaš servis bele tehnike

.