Zamenu četkica je potrebno izvršiti pre potpunog trošenja jer se time izbegava oštećenje kolektora. Prilikom same zamene potrebno je kolektor proveriti i ispitati da li nije došlo do neželjenog oštećenja i isti očistiti od naslaga.Na našem tržištu postoje i takozvani "ulošci" četkica koji se leme za staro kućište, preporuka našeg servisa je ugradnja originalnih.Zamena četkica Elin Ukoliko se četkice ne zamene na vreme može doći do kvara na modulu koji kontroliše rad samog motora.Modul motora Prilikom zamene četkica potrebno je da zamenu vrše kvalifikovani serviseri jer time osiguravate pravilan rad vaše mašine.