Na elektromotornim pumpama za izbacivanje vode iz mašine za pranje veša, mogu se pojaviti pojedinačno ili istovremeno 3 greške, to dve mehaničke i jedna električna. Mehaničke greške se manifestuju u začepljenju same centrifugalne pumpe sitnim predmetima I propuštanju vode kroz semering (gumena pregrada između motora I pumpe).

 

Odstranjivanje sitnih predmeta vrši se otvaranjem pumpe!

Električna greška, odnosno kvar na elektromotoru se dešava na namotaju samog motora. Namotaj pregoreva iz dva razloga i to usled prodiranja vode ili vlage u namotaj kroz semering ili sa spoljašnje strane , a ređe usled zakočenja rotora od strane stranih predmeta, koji su dospeli u motor ili pumpu.

Popravljenu ili novu pumpu za izbacivanje vode prethodno ispitati, pa onda postaviti na njeno mesto, priključiti na kalemdovodne žice i eventualno uzemljenje, a potom cevi na ulaz I izlaz pumpe, pa ih obojnicama stegnuti.