Ispravnost elektroventila može se ispitati jedino direktno sa 220V preko produžnog ispitnog kabla i ommetrom, a popravka otvaranjem ili zamena novim.

Ukoliko elektroventil radi kod direktnog ispitivanja, onda je greška u nekom drugom elementu iz tog kola (hidrostat, programator, . . .). Ukoliko ne radi, treba ommetrom proveriti ispravnost kalema čija je otpornost 3,6 kΩ, ukoliko je otpornost u predviđenim granicama, potrebno je elektroventil otvoriti i izvršiti čišćenje od sitnog materijala. Stariji tipovi elektroventila se vrlo lako otvaraju odvijanjem 4 vijka, dok su novi blindirani.

Ako je kalem u prekidu, kvar elektroventila se ne može popraviti, već kompletan elektroventil treba zameniti novim. Ostala ispitivanja ili sitne popravke nisu predviđene iz razloga komplikovanosti elemenata i njegove niske tržišne cene, kao i zbog toga što su novi elektroventili blindirani.

Kod postavljanja novog elektroventila, obratiti pažnju da ulazni priključak dovoljno viri iz kućišta kako bi se na njega kvalitetno priključila dovodno crevo.Izlazna creva za kadicu dobro navući i pritegnuti obojnicama, kao i sam elektroventil dobro učvrstiti za kućište veš mašine. Ponekad je potrebno i zameniti i creva od elektroventila do kadice.