Ta peći imaju osobinu da preko noći akumuliraju toplotnu energiju kada je cena električne energije 5 puta jeftinija. Zbog toga su one jedan od najjeftinijih načina grejanja. Međutim, nelagodno je to što je jeftina tarifa od ponoći do 8 sati ujutru, rešenje je u tajmerima koji će automatski vašu Ta peć uključivati nakon ponoći a isključivati pre 8 sati.

Zbog snage Ta peći ti tajmeri moraju biti kvalitetni i dugotrajni. U paletu naših usluga smo i uvrstili izradu tajmera ja sa sklopkom radi bezbednog korišćenja duži niz godina. Ovime štedimo vaš novac i omogućavamo vam prijatnije korišćenje Ta peći. Naši tajmeri imaju posebne izvode koji Vam omogućavaju i dnevno korišćenje ventilatora kojim zadržanu toplotu iz vaše peći predaje prostoriji.