Pre ispitivanja grejača kod TA peći proverite kontakte na samim grejačima kao i na termostatima (radnom i sigurnosnom), ukoliko su kontakti labavi potrebno je dotegnuti šrafove ili zameniti buksne. Takođe ukoliko primetite da su žice otvrdnule potrebno ih je zameniti žicom sa silikonskom izolacijom preseka 2,5 mm².

Ispitivanje grejača se vrši ommetrom i to spajanjem krajeva izvoda, kao I svaki izvod prema masi. Zavisno od snage grejača, otpor na krajevima izvoda bi trebalo da iznosi između 16 Ω i 24 Ω, a izvod prema masi preko 220 kΩ. U slučaju prekida između izvoda ili manjeg otpora između izvoda i mase od propisanog, potrebno je grejač zameniti novim.

Grejač za koji ste ustanovili da je ne ispravan menjate tako što skinete gornji i poklopac sa strane, pažljivo sklonite staklenu vunu i razidate TA peć. U zavisnosti od tipa Vaše TA peći zavisi i redosled zidanja. Detaljnije objašnjenje o demontaži i montaži TA peći imate na našem forumu.