Ukoliko ste primetili da Vam je potrebno više vremena da zagrejete vodu do ključanja nego ranije, u proseku više od 12 minuta, onda imate problem sa ringlom ili nekim elementom na Vašem šporetu.

 

Pojedini delovi električnog šporeta se ispituju sistematski, uvek istim redosledom. Uvek je najbitnije isključiti šporet pre početka bilo kakvog rada. Nakon toga ga vizuelno pregledate, i instrumentom ispitate. Takođe ispravnost ringle možete proveriti približavanjem ruke na ringlu dok je uključena, ukoliko je ispravna osetićete toplinu na svim položajima prekidača. Bubrenje ploče izaziva jače zagrevanje na jednom delu površine tako da se ploča izdigne i to se odmah uočava. Takvu ringlu treba zameniti.

Ukoliko ringla radi samo u nekim položajevima prekidača, to je očigledan dokaz da je ringla neispravna.Da biste tačno utvrdili kvar,morate doći do izvoda grejne ploče.Pre nego što skinete gornju ploču ili poklopac-šporet isključite iz struje.

Grejač u ploči ispituje se ommetrom.Ulogu skupog instrumenta može pruzeti LED ispitivač,koji može ispitivati otpore do 1oma.Kod ispravnog (neprekinutog)grejača zasvetli LED,a ako je grejač u prekidu svetleće diode ostane “tamna”.

 

Kod ploče sa tri izvoda N1 se proverava izmedju izvoda 1 i 4,a izvod N2 izmedju 2 i 4.

Kod ploče sa tri grejača i četiri izvoda N1 se proverava izmedju 1 i 4 ,N2 izmedju 2 i 4,a N3 izmedju 2 i 3.

Zajednički izvod dva grejača N1 i N2 koji je označen sa 4 ponekad nosi oznaku L.Brojevi 1,2 i 3 rezervisani su za označavanje početka prvog (N1),drugog (N2) i trećeg (N3)greječa.Ako se ispitivanjem utvrdi prekid nekog greječa,ploču treba zameniti.