Akcija popravke bojlera po niskoj ceni sa garancijom na izvedene radove i račun.

U akciji su uključeni.

  • Zamena grejača
  • Zamena termostata, radnog i sigurnosnog
  • Zamena instalacije
  • Čišćenje kamenca

Zamena grejača iznosi 3500 dinara i u ceni je uključen grejač, dihtung, zamena i čišćenje kamenca

Zamena termostata, radnog i sigurnosnog iznosi 2500 -3000 (u zavisnosti od tipa termostata) u ceni je uključen termostat i njegova zamena.

Zamena instalacije podrazumeva zamenu žica i kontakta vena iznosi od2000 do 2500 dinara i u cenu je uključen rad i materijal.

Čišćenje kamenca u bojleru je preporučljivo raditi jednom godišnje iz razloga uštede električne energije i produžavanja radnog veka grejača.

Cena usluge čišćenja kamenca za bojlere do 80 litara vertikalne montaže iznosi 2000 dinara.