Spisak kodova grešaka za masinu za pranje vesa Bosch Maxx Logixx 8 sensitive


F31 - nedostatak vode
F34 - visok nivo vode
F36 - vrata nisu zakljana
F37 - senzor temperature(NTC)
F38 - premošten senzor temperature(NTC)
F42 - visok broj obrtaja motora
F43 - nema signala od tahogeneratora
F44 - ne unazad
F59 - 3D senzor
F60 - elektro ventil
F61 - nema povratne informacije od brave
F63 – oslabljen rad mikrokontrolora
F67 – greska u EEPROM