Spisak kodova gresaka za mašinu za pranje veša Bosch WFP


F04 – nema signala od tahogeneratora
F05 – nekontrolisani broj obrtaja motora
F06 – neispravan senzor temperature (NTC)
F07 – neispravan senzor temperature (NTC)
F08 – vrata nisu zatvorena
F10 – neispravna komandna tabla
F11 – prekoračena temperatura motora
F12 – kratak spoj u motoru
F13 – visok napon (318V)
F14 – nizak napon ispod (172V)
F15 – senzor pregrevanja (ispod 10 °C i iznad 127°C)
F16 – otvorena vrata