Gorenje WA61061 greške


1 - jedan bljesak: greška na senzoru temperature
4 -četiri bljeska: greška na senzoru okretaja
5 - pet bljesaka: greška na motoru
6 - šest bljesaka: greška na grijaču