Kodovi grešaka veš mašine Candy


E03 - Proces pražnjenja veš mašine vodom nije završen u predvidjenom vremenu u trajanju od 3 minuta
E04 - Aktiviran je sigurnosni sistem protiv poplave "Aqua stop" jer se voda nalazi na dnu
E05 - Problem sa NTC senzorom temperature
E06 - Neispravan modul "Cuore" Control Module
E07 - Nema signala sa tahogeneratora, problem sa motorom, zaglavljen
E08 - Nema signala sa tahogeneratora, Problem sa tahogeneratorom
E09 - Neispraman simistor, triak motora ili prekid u vezi
E12 - Nedostaje komunikacija između "Cuore" Control Module i displeja
E13 - Nedostaje komunikacija između "Cuore" Control Module i displeja
E14 - Problem sa grejačem izostaje zagrevanje vode
E15 - Neispravan modul, nije pravilno programiran
E16 - Problem sa grejačem koji je u kratkom spoju
E17 - Nema signala od tahogeneratora